Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2013

Zaczekam. Przeczekam. Będę.
Może kiedyś stwierdzisz, że jednak fajnie byłoby spróbować. Będę obok.
Tylko powiedz...
— ^
Reposted fromaggape aggape vianowelovestory nowelovestory
Jeśli zwątpisz choć jeden raz 
Jeśli zwątpisz choć jeden raz 
Jeśli zwątpisz choć raz 
To choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę 
Powrotów nie będzie 
— Hey- mimo wszystko
Reposted fromflesz flesz vianiewychamowanee niewychamowanee

September 27 2013


No i widzisz, myślałem, że wszystko się ułoży jakoś,
no ale kurwa nie wyszło.
— Buka
Reposted fromimyours imyours viajstrbl jstrbl

September 26 2013

4742 5a13
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viayoungblood youngblood

September 25 2013

Ogarnę, Bóg mi świadkiem - wszystko ogarnę!
— KęKę "Spowiedź"
Reposted fromxalchemic xalchemic
0687 7cf3
Reposted fromsnukraina snukraina viaallnight allnight

HIMYM, 9x01
Reposted frommyname myname viaastrid-anne astrid-anne

September 24 2013

0660 45db 500
Ilu ?
Reposted frombloodymary bloodymary viaclintwestwood clintwestwood
1686 6f0c
Reposted fromsafeway safeway viapoppyseed poppyseed
1556 67b7
Reposted frombartoszkowe bartoszkowe viachargin chargin
I powiedz mi proszę, że tak jak ja wieczorami leżysz i myślisz o mnie.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaodulekkocurek odulekkocurek
3797 4205 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viacardini cardini

September 20 2013

5865 6012 500
Reposted fromzupowicze zupowicze viaplotkara plotkara
0116 5207 500
Reposted fromprofanum profanum viapoppyseed poppyseed
Wiem, pewnie gubię się gdzieś po drodze.
— Cukiereczki
Reposted fromyoungblood youngblood

September 19 2013

3626 757a
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaadelajda adelajda

September 18 2013

7223 5db9
Reposted fromtymbarkocholiczka tymbarkocholiczka
3192 0aab
Reposted fromtymbarkocholiczka tymbarkocholiczka

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viaarbuzy arbuzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl